نویسنده: مهوش تقی زادگان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

رده بندی کتابخانه کنگره

رده بندی کتابخانه کنگره در آغاز برای مجموعه کتابخانه کنگره طراحی شده بود، ولی توسط اغلب کتابخانه های بزرگ دانشگاهی و پژوهشی و همچنین بعضی از کتابخانه های عمومی بزرگ به کار گرفته شد.

Standard

رده بندی دیویی

رده­ بندی دیویی نوعی رده­ بندی فلسفی و منطقی است که موضوعات به صورت سلسله ­مراتبی رده ­بندی می­ شود و نظم آن در روابط موضوعی از عام به خاص یا از کل به جزء است.

Standard

مجموعه سازی در کتابخانه

هر کتابخانه برای مجموعه سازی دارای خط مشی خاص خود است و در این راه باید به لزوم تنوع در منابع موجود توجه ویژه ای داشته باشد.

Standard

انواع رده بندی منابع کتابخانه ای

استفاده کتابداران از یک نظام رده بندی، می تواند راهی مناسب برای سازماندهی و نظم بخشیدن به منابع کتابخانه ای باشد.

Standard

اهمیت بازاریابی در کتابخانه ها

کتابخانه میتواند از بازاریابی به عنوان راهکاری مورد استفاده در بخش تجاری برای پیشبرد هدف های خود استفاده نماید.

Standard

آموزش کتابداری

شغل کتابداری از گذشته وجود داشته است ولی امروزه گسترش زیادی یافته و تنها محدود به امانت دادن و پس گرفتن کتاب نمی شود.

Standard

سیستم مدیریت کتابخانه چیست؟

سیستم مدیریت کتابخانه ای از ابزار و تجهیزات داده ای مدرن و مدل های دیجیتالی برای مدیریت کتابخانه بهره می برد.