قیمت نرم افزار مدیریت کتابخانه کتابا

لیست قیمت اشتراک ماهانه، سه ماهه ، سالانه و دائمی نرم افزار کتابا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.