نویسنده: امید دهقانی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

شابک به چه معناست؟

فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان کتاب.

Standard

فهرست نویسی در کتابخانه

فهرست نویسی راهی برای توصیف مواد و منابع کتابخانه ای است تا شناسایی و تعیین محل آن‌ها آسان شود.

Standard

نرم افزارهای کتابخانه ای تخصصی

می­توان گفت اصلی ترین وظیفه نرم­ افزار کتابخانه ای ذخیره اطلاعات منابع موجود در کتابخانه به منظور بازیابی این اطلاعات توسط کاربران و کتابداران است.