نویسنده: امید دهقانی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نرم افزارهای کتابخانه ای تخصصی

می­توان گفت اصلی ترین وظیفه نرم­ افزار کتابخانه ای ذخیره اطلاعات منابع موجود در کتابخانه به منظور بازیابی این اطلاعات توسط کاربران و کتابداران است.