برچسب: نرم افزار آنلاین مدیریت کتابخانه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

اهمیت بازاریابی در کتابخانه ها

کتابخانه میتواند از بازاریابی به عنوان راهکاری مورد استفاده در بخش تجاری برای پیشبرد هدف های خود استفاده نماید.

Standard

سیستم مدیریت کتابخانه چیست؟

سیستم مدیریت کتابخانه ای از ابزار و تجهیزات داده ای مدرن و مدل های دیجیتالی برای مدیریت کتابخانه بهره می برد.