دسته: آموزش کتابداری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

اهمیت بازاریابی در کتابخانه ها

کتابخانه میتواند از بازاریابی به عنوان راهکاری مورد استفاده در بخش تجاری برای پیشبرد هدف های خود استفاده نماید.

Standard

آموزش کتابداری

شغل کتابداری از گذشته وجود داشته است ولی امروزه گسترش زیادی یافته و تنها محدود به امانت دادن و پس گرفتن کتاب نمی شود.

Standard

سیستم مدیریت کتابخانه چیست؟

سیستم مدیریت کتابخانه ای از ابزار و تجهیزات داده ای مدرن و مدل های دیجیتالی برای مدیریت کتابخانه بهره می برد.