کتابخانه پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد

اداره نشر و کتابخانه پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد

اداره نشر و کتابخانه پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد

کتابخانه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال ۱۳۳۹ تاسیس شد. با تغییر ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد و ایجاد پژوهشگاه استاندارد، اداره کتابخانه به پژوهشگاه استاندارد واگذار شد. این کتابخانه ۱۶۶ متر مربع مساحت دارد که شامل مخزن، سالن مطالعه و بخش اداری می باشد.

در سال ۱۳۸۴ سیستم خدمات دهی دستی کتابخانه به سیستم مکانیزه تبدیل گردید. این اداره با استفاده از نرم افزار مدیریت کتابخانه کتابا در حال ارایه خدمات به کارکنان پژوهشگاه استاندارد و سازمان ملی استاندارد و همچنین  ادارات کل استان ها به عنوان اعضاء کتابخانه می باشد.

مدت زمان استفاده از کتابا

کتابخانه پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۹۹ به جمع مشتریان افتخاری کتابا پیوستند.

تعداد کل منابع ثبت شده در کتابا

در حال حاضر تعداد کل منابع ثبت شده کتابخانه پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد در سامانه کتابداری کتابا ۱۲۲۲۲ جلد می باشد.

ورود به پورتال اختصاصی

مدیران و اعضای این کتابخانه جهت ورود به سامانه کتابداری خود از لینک زیر استفاده می کنند. http://standard.ketabaa.ir

دیدگاه رئیس کتابخانه پژوهشگاه استاندارد ملی درباره نرم افزار کتابداری کتابا

سرکار خانم شهرودی

با سلام و احترام بدینوسیله احتراما به استحضار می رساند اینجانب مریم شهرودی رییس روابط عمومی و اداره نشر و کتابخانه پژوهشگاه استاندارد رضایت کامل خود و مجموعه استاندارد را از کیفیت و عملکرد نرم افزار کتابا و مدیریت مجموعه اعلام می نمایم و درخواست تداوم همکاری را دارم. موفق باشید.